Pridajte sa k nám

Uchádzač o zamestnanie

Vyplňte prosím formulár a kliknite na poslať. 

Uchádzač o zamestnanie týmto v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Maddox s.r.o.

Maddox s.r.o. si vyhradzuje právo reagovať len na korektne a úplne vyplnený dotazník uchádzača.

Všetky zaslané údaje budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich naše požiadavky. Osobné údaje nevybraných uchádzačov budú zlikvidované v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.